Legion Guard

Legion Guard funcționează; din 1991 în domeniul securității. Personalului de conducere al activități de pază, protecție și monitorizare intervenție este încă de la începutul activității companiei. Dispune de un personal de peste 500 de agenți de paza și protecție avizați și echipați corespunzător pentru obiectivele apărate. Compania oferă o gama largă de servicii și produse ce acoperă integral cerințele specifice activității de paza și protecție a persoanelor și bunurilor, de la pază și protecție obiective, monitorizare și intervenție, transport valori, pana la consultanță și cursuri specializate pentru agenți de paza și protecție.
Security Research

Intelligence SRL


Aceste activități acoperă un spectru larg de date și informații pentru siguranța și liniștea dvs: verificarea personalului la angajare cât și în timpul activității, verificarea loialității,stabilirea conduitei și moralității unei persoane,protecția informativa a unei societăți sau persoane,identificarea unor vulnerabilități și factori de risc împotriva scurgerii de informații economice și/sau tehnologice,verificarea seriozității și solvabilității partenerilor de afaceri,identificări de persoane,identificarea unor bunuri care fac obiectul unor litigii și asistență juridică de specialitate,identificarea unor martori sau probe în procese civile sau penale, protecția martorilor etc.
General Training

Cursurile sunt efectuate de persoane specializate cu o experiențe vastă în domeniul pazei, protecției persoanelor și obiectivelor. Acestea sunt formate din exerciții practice și teoretic foarte importante pentru o pregătire la cele mai înalte standarde. La finalizarea cursurilor se eliberează certificat de calificare atestat în toate județele avizat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.